Vänskap i siffror

Vänskap är viktigt del i våra liv. Spana in den här spännande vänskapsstatistiken och faktan  som berättar allt om de små detaljerna i mänskliga relationer.

  1. Vänskapens längd: I genomsnitt varar vänskaper i cirka 7 år. Detta kan dock variera beroende på faktorer som ålder och omständigheter i livet.
  2. Antal vänner: Studier har visat att de flesta har i genomsnitt 3-5 nära vänner som de kan lita på och söka emotionellt stöd hos.
  3. Inverkan av sociala medier: 57% av tonåringar har rapporterat att de har skapat nya vänskapsrelationer online via sociala medieplattformar, vilket understryker internetens ökande roll i att skapa och upprätthålla vänskaper.
  4. Vänskap på arbetsplatsen: Cirka 70% har bildat vänskaper med sina kollegor, vilket kan ha en positiv inverkan på arbetsnöjdhet och prestation.
  5. Könskillnader i vänskap: Forskning indikerar att kvinnor tenderar att ha fler nära vänner än män. Å andra sidan har män ofta större sociala nätverk men färre nära vänner.
  6. Inverkan på mental hälsa: Starka och stödjande vänskapsrelationer är associerade med förbättrad mental hälsa, inklusive minskad stress och depression. Ensamhet är kopplad till olika hälsoproblem.
  7. Vänskap och livslängd: Att ha ett starkt socialt nätverk av vänner korrelerar med ett längre liv. Personer med nära vänskapsrelationer tenderar att leva längre än de som är mer socialt isolerade.
  8. Vänskap över generationer: En studie fann att över 60% av individer rapporterar att de har åtminstone en nära vän som är betydligt äldre eller yngre än de själva.
  9. Vänskap och lycka: Personer som upplever sig ha starka vänskapsrelationer är mer benägna att rapportera högre nivåer av livstillfredsställelse och lycka.
  10. Social påverkan: Dina vänner kan påverka dina beteenden och beslut. Forskning antyder att dina val inom områden som hälsa, intressen och livsstil ofta påverkas av dina närmaste vänner.

Hitta vänner som gillar samma saker som dig

Ladda ner Gofrendly nu