Blogg

Öka din lycka genom nära relationer

Strävar du efter att uppnå mesta möjliga lycka i ditt liv? I så fall gör du klokt i att investera i dina relationer. Det har nämligen visat sig att nära och meningsfulla relationer, i vänskap och kärlek, har en avgörande betydelse för upplevelsen av vår lycka i livet. Men hur gör man egentligen för att skapa nära och meningsfulla relationer? Det finns flera bra knep. Här delar vår medlem Karolina, relationsexpert och grundare av NÄRA Relationsutveckling, med sig av egna favoriter.

Öppenhet

Att vara mer öppna mot varandra är ett effektivt sätt att fördjupa relationen. Här kan du vara den som tar det första steget. Det handlar alltså om att du väljer att dela med dig av personliga tankar och känslor i större utsträckning än tidigare. Detta är ett sätt att visa dig sårbar, genom att t.ex. anförtro dig om något som du oroar dig för eller något som du jobbar med i dig själv just nu. Du visar då en större del av dig, som innebär nya möjligheter till empati och nyfikenhet.

Att släppa någon annan så nära kräver förstås mod, men precis som det brukar vara – när insatsen är utmanande så kan belöningen bli desto större. För samtidigt som du får möjlighet till stöd så kommer du också snart upptäcka att din öppenhet smittat av sig. Det uppstår nämligen en positiv spiral av öppenhet mellan er, som i sin tur successivt ökar graden av tillit och känslan av meningsfullhet i relationen.

Ett sätt att bädda för nära relationer redan från start skulle jag säga att GoFrendly erbjuder. Att redan i din profil vara lite extra öppen i de beskrivande delarna om dig själv, och vad du söker, visar en förväntan på öppenhet tillbaka och ger er goda möjligheter att snabbare inleda tillitsfulla samtal. Kanske finns det något du vill justera i din profil redan nu?

Uppskattning

Ett annat sätt att investera i en relation är förstås att göra den härlig att vara i. Det säger sig självt att den person som du valt att fördjupa relationen med är någon som du uppskattar särskilt mycket. Berätta det! Det är tyvärr lätt hänt att positiva reflektioner om andra stannar som tankar utan att förmedlas till den de berör. Bestäm dig istället för att vara flitig med att låta dina bli till uttalade ord. Sträva efter att vara generös med att berätta vad du uppskattar, vilka positiva känslor er relation väcker och vad personen i fråga betyder för dig. Gör du det ofta så blir det en naturlig del i era samtal. Precis som när det gäller öppenhet så har även detta beteende en smittsam effekt som gör att ni tillsammans skapar en relationskultur som stärker både er som individer och era gemensamma band.

Att ibland visa sin uppskattning i skrivna ord är effektivt för att nå fram med sitt budskap. Kanske formulerar du ett sms, skriver ett kort eller överraskar med ett handskrivet brev. Men det viktigaste är inte själva formen utan just att fortsätta vara generös med att visa varandra uppskattning, även långt in i relationen.

Magiska ord

Missförstånd, konflikt eller besvikelse uppstår, förr eller senare, i alla nära relationer. Detta är naturligt eftersom den ökade tryggheten möjliggör för era olika behov och förväntningar att framträda tydligare än de gjort förut. Sådan friktion kan kännas skrämmande och även locka till snabba slutsatser om att relationen inte längre är värd sitt pris. Inför dessa stunder så är mitt varmaste tips att i god tid ha lagt orden ”tack” och ”förlåt” på minnet. Dessa ord tar er nämligen inte bara lättare förbi hindren tillsammans, de stärker även relationens band på djupet. Med ”tack” och ”förlåt” kan ni ta er till en ny nivå genom upplevelsen av att tillsammans ha tagit er igenom sådant som varit utmanande. Använd därför orden, hellre en gång för mycket än en gång för lite, som ett sätt att underhålla förmågan. Övning ger färdighet och få ord har gjort så stor skillnad i nära relationer som just orden ”tack” och ”förlåt”.

Genom sitt företag NÄRA Relationsutveckling vill Karolina göra det enkelt och lustfyllt att investera i sin kärleksrelation, på det sätt som passar bäst för varje par. Med övertygelsen att alla relationer behöver fortsatt näring för att uppnå, och bibehålla, sin fulla potential erbjuds parterapi, relationskonferenser och verktyg att använda för relationsutveckling hemma. Uppdragsleken – 52 veckor nära varandra är ett sådant verktyg som du kan läsa mer om här.

Följ NÄRA Relationsutveckling på Facebook och Instagram.

© Bild: Tre ord kommunikation