Hälsosammare hälsa och social hälsa

Blogg

Hälsosammare hälsa – social hälsa (del 3 av 3)

Hälsan är det viktigaste vi har. Det är essentiellt ditt liv och består huvudsakligen av tre pusselbitar – fysisk, psykisk och social hälsa, men i många fall snedvrids sanningen om vad som egentligen är en hälsosam hälsa. Den sociala hälsan kan motiveras som den viktigaste pusselbiten som påverkar oss djupt, men vad kan man göra för att bryta mönster?

Innebörden av en hälsosammare hälsa består dels av att förstå skillnaden mellan begreppet hälsa och hälsonormer, dels av att bryta ett toxiskt prestationsbaserat tankemönster kring hälsa. Till den sociala hälsan är det viktigt att ha de psykologiska basbehoven i åtanke, i alla sociala sammanhang.

Social hälsa (Ohlson L., 2002) kännetecknar relationen till andra människor, hur vi fungerar med andra och hur dessa kontakter ser ut. Studier påvisar att den sociala hälsan verkar vara den viktigaste för människans välmående, och visar sig tydligt i samband med ensamhet, skilsmässor, dödsfall eller separation.

Enligt forskare som M. Klein, M. Mahler, A. Miller m. fl. (se Idrott och hälsa – Ha hälsan och må bra, 1994) har objektrelationsteorin, hur människan utvecklas känslomässigt genom att relatera och anpassa sig med andra, som en förklaring till det sociala samspelet synliggjorts. Till detta finns tre grundläggande psykologiska basbehov; att bli sedd, bekräftad och korrigerad.

Att bli sedd  

Känslan av acceptans oavsett prestationer och förmågor.

Att bli bekräftad

Känslan av acceptans i det vi åstadkommer, att omgivningen är observant och bekräftar det.

Att bli korrigerad

Känslan av att utvecklas i ett socialt samhälle genom feedback från andra människor.

Kom ihåg! Kvalitet före kvantitet.

 

Tillåt oss att diskutera de sociala normerna. Det förväntade sociala uppförandet och beteendet. Förväntan om respekt för medmänniskan, istället för en förtjänad respekt. Förväntan om en bred vänskapskrets. Förväntan om identitet, intressen och färdigheter. Förväntningar som i många fall är kraftigt psykiskt påfrestande och för många ett svårt mönster att bryta sig loss från.

Ingen är den andra lik och inget fungerar för alla, men det finns knep för att bryta mönster. Gofrendlys community, teamet och medlemmarna, vi finns där för varandra. På Gofrendly bryr vi oss inte om huruvida du är biologisk kvinna eller bara kvinna. Om du röstar rött eller blått. Om du bor i Haparanda eller på Östermalm. Gofrendly har en hel värld full av möjligheter, det finns aktiviteter, grupper och upplevelser för alla. Vi skapar minnen tillsammans. Hos oss är du välkommen.

 

Gofrendly vill tipsa om de här grupperna, där man kan skriva med andra och planera in aktiviteter tillsammans:

Okomplicerat,  För alla som känner att man saknar någon att skriva med eller hänga med. Här kan det bara få vara okomplicerat – Till gruppen.

Tjejsnack, en grupp för tjejer som vill snacka av sig och få stöd från varandra – Till gruppen.

 

Källor:

Ohlson L. (2002) Hälsopedagogik. Stockholm: Liber AB.

Ryberg L & Sjöholm L.(1994) Idrott och hälsa – Ha hälsan och må bra. Stockholm: Bonnier Utbildning AB.