Hälsosammare hälsa

Blogg

Hälsosammare hälsa – fysisk hälsa (del 1 av 3)

Hälsan är det viktigaste vi har. Det är essentiellt ditt liv och består huvudsakligen av tre pusselbitar – fysisk, psykisk och social hälsa,  men i många fall snedvrids sanningen om vad som egentligen är en hälsosam hälsa. Samhällsnormer och trender påverkar ansträngningen och utformar ohållbara prestationer för ett funktionellt liv. Ska det behöva vara så ansträngande?

Innebörden av en hälsosammare hälsa består dels av att förstå skillnaden mellan begreppet hälsa och hälsonormer, dels av att bryta ett toxiskt prestationsbaserat tankemönster kring hälsa. Det huvudsakliga problemet handlar om oförståelse mellan de personer som upplevt toxicitet eller trauma och de som inte gjort det.

WHO (2006) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Fysisk hälsa innefattar kroppens funktioner och mående. Forskningen visar att aktivitet och näringsrik kost minskar risken för en rad olika besvär och sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och psykiatriska besvär. Den stillasittande vardagen är alltså inget som bör eftersträvas.

Rekommendationer om fysisk aktivitet (FYSS, 2021) handlar bland annat om 150-300 minuter pulshöjande aktivitet med måttlig intensitet, eller 75-150 minuter med hög intensitet utspritt i veckan. Muskelstärkande aktivitet för kroppens stora muskelgrupper (Gluteus Medius, Musculus Trapezius, Serratus Anterior & Transversus Abdominis) rekommenderas 2 gånger i veckan.

Gällande kost visar forskning (Lunds Universitet, 2021) att människors fysiska hälsa förbättras markant av livsmedel såsom fullkorn, grönsaker, frukt, nötter, frön och baljväxter. Samtidigt visar studien att dagens konsumtion av livsmedel såsom kött, socker och mättat fett behöver bli allt mindre, för den fysiska hälsan och planeten.

Till skillnad från fysisk hälsa, handlar fysiska normer bland annat om det förväntade idealet. Ett ideal främst utformat av samhällstrender. Trender som upprätthåller en idealisk vision om hur en kvinnlig kropp ska se ut och fungera. Trender som förespråkar kosthållning och vikthållning för utseendets skull, vilket för många, kan ha katastrofala efterföljder på lång sikt.

Kosthållning och vikthållning i all ära för de som är i behov av sådant på grund av diverse sjukdomar och besvär. Hållning och balans för de som trivs och mår bra av det, absolut. Problemet ligger i hetsen och diskussionerna kring det. För de som ständigt påminns av att ta hand om sig på ett visst sätt, för att se ut på ett visst sätt, för att bli accepterade på ett visst sätt. Fysisk hälsa innefattar kroppens funktioner och mående, inte utseende. Aktivera din kropp för din skull, på det sätt som är bekvämt för dig. Fråga dig själv – vad tycker jag är roligt? Vad får mig att må fysiskt bra?

Den otrevliga sanningen är att det inte finns ett facit för att bryta ett mönster. Ingen är den andra lik och inget fungerar för alla. Det handlar inte om vilken aktivitet, utan aktivering. Att göra lite gör mycket och lite är bättre än inget.

Vi säger det igen – fysisk hälsa innefattar kroppens funktioner och mående, inte utseende.

 

Aktivitetstips för roligare träning

Låg intensitet

  • Lugn skogspromenad
  • Lugna simtag
  • Rota runt i trädgården
Medel intensitet

  • Brännboll
  • Trampolin
  • Klättring
Hög intensitet

  • Tabata
  • Crossfit
  • Cirkelträning

 

Det är roligare att göra saker tillsammans med andra. Ta något utav dessa tips eller något du själv kommer på och skapa en aktivitet i GoFrendly-appen! Motivera varandra och forma en hälsosammare hälsa!

Skapa din aktivitet här!

 

Källor:

FYSS. 2021. Rekommendationer om fysisk aktivitet – för vuxna. https://www.fyss.se/for-vuxna/ 

Lunds Universitet. 2021. Hållbar kost för människa och planet. Lund: Tove Gilvad. https://www.lu.se/artikel/hallbar-kost-manniska-och-planet

World health organization. 2006. Constitution Of The World Health Organization, Basic Documents, Forty-fifth edition. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf