Community riktlinjer

Våra värderingar

GoFrendly utgår från en rad värderingar som representerar vårt team och medlemmar i vår community. Våra värderingar vägleder alla interaktioner som sker i GoFrendly. Vårt mål är att se till att vi har gemensamma principer och förståelse för hur GoFrendlys community fungerar:

Positiv och vänlig: GoFrendly-medlemmar är trevliga mot varandra och håller en positiv ton i all kommunikation. Alla behandlas lika med vänlighet och värme. Good vibes only!

Stöttande och accepterande: Vi hjälper varandra och förstår att varje resa är individuell. Alla interaktioner är icke-dömande och medkännande för medlemmars situation, förutsättningar, intressen och livsstil.

Inkluderande och mångfaldig: Vi firar och omfamnar mångfalden hos både våra medlemmar och deras enskilda berättelser. Det är bredden av vår community som gör den unik.

Respektfull och human: Kom ihåg att du interagerar med riktiga människor, inte bara en skärm. Behandla andra på det sätt du vill behandlas: med vänlighet och respekt. Respektera därför andras erfarenheter, åsikter och integritet.

Ärlig och sann: Var dig själv på GoFrendly med din sanna identitet och korrekta uppgifter.

Låt oss fortsätta att bygga en vänlig, stödjande och helt enkelt fantastisk gemenskap tillsammans. Den typ av gemenskap som gör din dagar lite bättre, ditt liv lite mer äventyrligt och som sätter ett leende i läpparna. Genom att leva efter dessa GoFrendly-värderingar och följa våra riktlinjer för vår community kan du hjälpa till att upprätthålla den härliga stämningen vi har både digitalt och irl.

 

Riktlinjer för GoFrendly

Utöver värderingarna ovan, som representerar hur vi ser på vår digitala community, har vi även tagit fram en uppsättning regler för att specificera vissa beteenden som inte hör hemma på GoFrendly.

Vår främsta uppgift är att uppmuntra positiva och meningsfulla möten mellan våra medlemmar både digitalt och fysiskt. Som en digital community förankrat i vänlighet och ömsesidigt förståelse förväntar vi oss att alla våra medlemmar ska respektera varandra, sig själva och GoFrendly-teamet. Vi räknar med din hjälp, därför förväntar vi oss att våra medlemmar tar eget ansvar, följer dessa regler och hjälper oss att flagga beteenden som bryter mot våra riktlinjer.

I GoFrendly tillåter vi inte:

 • Trakasserier och / eller (uppmanande till) våld
 • Mobbning och / eller exkludering
 • Otrevligt och/eller aggresivt beteende
 • Diskriminering
 • Spam
 • Olagliga aktiviteter
 • Nät-troll
 • Identitetsstöld (gäller all information som medelmmen uppger)
 • Spridning av negativa vibbar och dålig ton
 • Spridning av falska nyheter
 • Uppmuntrande av (över)konsumtion av farliga eller olagliga medel (t.ex. alkohol, droger)
 • Sexuellt anspelande kommunikation *

 

* GoFrendly är en digital community för kvinnor som vill bygga platoniska relationer. Därför ska all kommunikation som indikerar oönskad sexuell (under) ton rapporteras till admin.

Våra riktlinjer omfattar alla profiler, bilder, meddelanden samt aktiviteter. Om du ser en regelöverträdelse, vänligen flagga den som står bakom handlingen genom att trycka på de tre punkterna i hennes profil och rapportera användaren. Efteråt kommer vårt team att vidta åtgärder baserade på bevis.

 

Innehåll inne i appen

Uttryck dig själv genom att ange sanningsenlig information inklusive din profilbild och beskrivning. Genom att göra detta bidrar du till att upprätthålla GoFrendly som ett safe space för kvinnor.

 

Riktlinjer för profilbild

 • Ladda bara upp foton av dig (som du äger och / eller har full rätt till).
 • Ditt ansikte måste vara tydligt synligt på fotot.
 • Inga barn på egen hand. De måste vara på bilden ihop med dig och fullt påklädda.
 • Inga bilder i underkläder eller bikini / badkläder inomhus.
 • Inga vattenmärken eller hårdkodad text i bilden.
 • Inget religiöst, politiskt eller ideologiskt budskap. *
 • Inga grafiska eller animerade foton.
 • Inga vapen / droger / pornografiskt material.
 • Undvik grupp-foton.

* Uttryck gärna dina åsikter om dessa frågor i din profilbeskrivning om de överensstämmer med våra värderingar som nämns ovan.

 

Riktlinjer kring meddelanden

 • Håll en positiv attityd och varm ton i all kommunikation. Om du upplever ett brott mot dessa riktlinjer ska du rapportera användaren eller kontakta vår support på info@gofrendly.com.
 • Var respektfull och nyfiken i din kontakt med andra medlemmar i vår community.
 • GoFrendly är endast till för platoniska relationer. Den som söker kontakter i romantiskt syfte hänvisas vänligen till andra plattformar som är uttalat framtagna för romantiska relationer. Om du behöver hjälp med att hitta ett lämpligt community för det du söker, kontakta oss gärna på info@gofrendly.com eller våra sociala kanaler. Vi kommer att göra vårt bästa för att hänvisa dig i rätt riktning.
 • Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier, hatyttringar, diskriminering, mobbning och exkludering.
 • Vi ber dig att undvika ghosting. Vi vet att det ibland kan vara utmanande att avvisa en vän eller berätta för dem att det inte finns något gemensamt intresse för vänskapen. Om du behöver hjälp med att kommunicera detta, kontakta oss på våra sociala kanaler så hjälper vi dig.
 • Dela inte personlig information om en medlem utanför GoFrendly utan hennes tillstånd.

 

Riktlinjer för aktiviteter

 • Skapa inkluderande och engagerande aktiviteter. *
 • Vidta alltid säkerhetsåtgärder vid planering av aktiviteter. Vi rekommenderar att du använder video-chatten som verifiering i förväg och att de första mötena är i en offentlig miljö.
 • Ha en inbjudande och beskrivande titel och aktivitetsbeskrivning.
 • Undvik versaler i titel och beskrivning.
 • Följande aktiviteter kommer att tas bort av admin om de innehåller element i titeln och / eller beskrivningen som:
  • Uppmuntrar skadligt, olagligt, farligt eller destruktivt beteende.
  • Döljer eller felaktigt desinformerar kring det primära syftet med aktiviteten.
  • Annonserar, marknadsför och / eller säljer produkter / tjänster / företag utan tillstånd från GoFrendly-teamet.
  • Hänvisar medlemmarna till andra sociala kanaler.
  • Exponerar medlemmarna i gemenskapen för otrygga situationer.
  • Saknar tydlig koppling till att träffas i socialt syfte (t.ex. över gemensamma intressen, nätverkande, sociala aktiviteter, nya vänskaper)

 

* du kan skapa privata aktiviteter där du som värd väljer vilka du bjuder in. Men om din aktivitet är offentlig måste den överensstämma med våra värderingar och regler om att vara inkluderande mot för alla inom ramen för dina app-inställningar i GoFrendly.

 

Riktlinjer för grupper

GoFrendly är en digital community för kvinnor som vill utöka sitt sociala liv. Vi omfamnar våra medlemmars olika personligheter och intressen för att fira det individuellt unika hos varje medlem. Vår främsta uppgift är att uppmuntra positiva och meningsfulla möten mellan våra medlemmar både digitalt och fysiskt. Som en digital community förankrat i vänlighet och ömsesidigt förståelse förväntar vi oss att alla våra medlemmar ska respektera varandra, sig själva och GoFrendly-teamet. Vi räknar med din hjälp, därför förväntar vi oss att våra medlemmar tar eget ansvar, följer dessa regler och hjälper oss att flagga beteenden som bryter mot våra riktlinjer.

 

Riktlinjer för grupper i GoFrendly

 • Skapa inkluderande och engagerande grupper. *
 • Zero tolerance against all forms of dicrimination, hate speech and bullying
 • Följande grupper kommer att tas bort av admin om de innehåller element i titeln, beskrivningen och/eller innehållet som:
  • Uppmuntrar skadligt, olagligt, farligt eller destruktivt beteende.
  • Döljer eller missinformerar kring det primära syftet med gruppen.
  • Inkluderar våldsam eller sexuellt kopplad kommunikation
  • Annonserar, marknadsför och / eller säljer produkter / tjänster / företag utan tillstånd från GoFrendly-teamet.
  • Hänvisar communitymedlemmarna till andra sociala kanaler och plattformar.
  • Exponerar medlemmarna i gemenskapen för otrygga situationer.
  • Saknar tydlig koppling till kring socialt syfte (t.ex. över gemensamma intressen, nätverkande, sociala aktiviteter, nya vänskaper, diskussioner och forum)
 • Konsekvenser av att bryta mot våra riktlinjer och regler och riktlinjer relaterade till grupper:
  • Gruppadministratören / ansvariga medlemmar kommer att tas bort och förbjudas från GoFrendly
  • Vid olagliga handlingar kommer händelsen samt ansvariga medlemmar att polisanmälas där vi som bolag har skyldighet att lämna all nödvändig information vid fall av utredning

 

* du kan skapa privata grupper där du som gruppadministratör väljer vilka du bjuder in. Men om din grupp är offentlig måste den överensstämma med våra värderingar och regler om att vara inkluderande mot för alla inom ramen för dina appinställningar i GoFrendly.

Om du har fler frågor om grupper, tveka inte att kontakta oss på info@gofrendly.com. Om du upplever olämpligt innehåll eller beteende i en grupp, vänligen rapportera gruppen/inlägget (vilket alltid är anonymt) till oss för närmare undersökning.